GZLO Kietrz eRejestracja
O nasGaleriaKontakt
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Zasady rejestracji do Poradni Specjalistycznych

00 do 1435 oraz w godzinach pracy poradni.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2014 roku, zmieniającą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2014.1138), od dnia 1 stycznia 2015 roku, pacjent wpisujący się na listę oczekujących na świadczenia zdrowotne, udzielane na podstawie skierowania (nie kontynuacja leczenia), ma obowiązek przekazywać świadczeniodawcy oryginał skierowania lub dostarczyć skierowanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.

Skierowanie obowiązuje do poradni: chirurgicznej, dermatologicznej, neurologicznej, okulistycznej, ortopedycznej, otolaryngologicznej, urologicznej.

Rejestracja pod numerami telefonu:
77 485 42 91
77485 52 30
kom. 606 449 024

Istnieje również możliwość rejestracji drogą elektroniczną, która odbywa się pod adresem e-mail: rejestracja@gzlokietrz.pl.

Istnieje możliwość monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielane świadczenia - poprzez kontakt z rejestracją (osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną).

Ostatnie zmiany: 28-10-2018

©2011-2017 Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe