GZLO Kietrz eRejestracja
O nasGaleriaKontakt
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Pielęgniarska Opieka Środowiskowa

Pielęgniarską opieka środowiskową objęci są świadczeniobiorcy, którzy:
- ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania
systematycznych świadczeń pielęgniarskich;
- uzyskali do 60 punktów w zmodyfikowanej skali Bartel;
- złożyli deklarację wyboru pielęgniarki poz.

Dostępność i organizacja udzielania świadczeń w pielęgniarskiej opiece środowiskowej:
a) świadczenia pielęgniarskiej opieki środowiskowej udzielane są w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy;
b) realizacja opieki nad świadczeniobiorcami następuje w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8.00. a 18.00. oraz w przypadkach uzasadnionych koniecznością zachowania ciągłości opieki,w pozostałe dni tygodnia, w godzinach uzgodnionych ze świadczeniobiorcą;
c) pielęgniarka poz na podstawie dokonanej oceny i kwalifikacji do objęcia chorego opieką ustala ,,Indywidualny plan opieki w pielęgniarskiej opiece środowiskowej”, konsultując go z lekarzem poz świadczeniobiorcy i uzupełniając o ewentualne zlecenia lekarskie.
d) pielęgniarka poz jest zobowiązana do poinformowania świadczeniobiorcy oraz jego rodziny lub opiekunów – o planowanych czynnościach koniecznych do właściwego zrealizowania zadań pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

Ostatnie zmiany: 22-02-2011

©2011-2017 Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe