GZLO Kietrz eRejestracja
O nasGaleriaKontakt
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Cennik badań diagnostycznych i innych usług medycznych obowiązujący od 03.09.2018r.

Cennik obejmuje usługi z/z medycyny pracy oraz świadczenia zdrowotne udzielane dla osób nieubezpieczonych zgodnie z definicją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. u. z 2008r., nr 164, poz 1027 z pźn. zm.) oraz dla kontrahentów zewnętrznych .

Lp. Nazwa badania Cena w złotych

1

Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego

55,00 zł

2

Porada lekarska w poradni specjalistycznej 60,00 zł

3

Badania specjalistyczne (laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne) - do badań profilaktycznych wykonywanych w GZLO Kietrz 30,00 zł

4

Porada w gabinecie lekarza POZ 50,00 zł

5

Badanie dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych osób wykonujących pracę stwarzającą  możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby 35,00 zł

6

Badanie profilaktyczne dla osób wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 m 146,00 zł

7

Badanie lekarskie nauczyciela w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia wraz z wydaniem orzeczenia 50,00 zł

8

Badanie ze szczepionką p/grypie 43,00 zł

9

Badanie ze szczepionką p/WZW 45,00 zł

10

Badanie EKG 20,00 zł

11

Badanie USG 50,00 zł

12

Zdjęcie RTG na nośniku CD 50,00 zł

13

Opis zdjęcia Rtg 15,00 zł

14

Badanie słuchu (audiogram) 40,00 zł

 

Cennik usług ksero dokumentacji medycznych

Cena w złotych
(bez podatku VAT)

Cenna w złotych
(zawiera podatek VAT)

Usługa ksero - jedna strona A4 kopii dokumentacji medycznej 0,24 zł/1 str. 0,30 zł/1 str.
Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 6,86 zł/1 str. 8,44 zł/1 str.
Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku 1,37 zł/1 szt. 1,68 zł/1 szt.
Usługa ksero - jedna strona A4 0,49 zł/1 str. 0,60 zł/1 str.

 

 

Inne usługi medyczne

Lp. Nazwa badania Cena w złotych

1.

Iniekcja dożylna, domięśniowa 13,00 zł

2.

Opatrunek 15,00 zł

3.

Badanie poziomu cukru 8,00 zł

4

1 godz. przewozu pacjenta 110,00 zł + 3,6zł za każdy przejechany km
6 Badanie pola widzenia 70,00 zł

Ostatnie zmiany: 05-09-2018

©2011-2017 Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe