GZLO Kietrz eRejestracja
O nasGaleriaKontakt
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Cennik badań diagnostycznych i innych usług medycznych obowiązujący od 15.04.2019r.

Cennik usług medycznych udzielanych w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego w Kietrzu obowiązuje od 15.04.2019 roku

Cennik obejmuje usługi świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieubezpieczonym zgodnie z definicją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz dla kontrahentów zewnętrznych.
Cennik usług medycznych

Lp. Nazwa badania Cena w złotych

1

Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego

60,00 zł

2

Porada lekarska w poradni specjalistycznej 100,00 zł

3

Porada w gabinecie lekarza POZ 85,00 zł

4

Badanie dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych osób wykonujących pracę stwarzającą  możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby 50,00 zł

5

Badanie lekarskie nauczyciela w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia wraz z wydaniem orzeczenia 75,00 zł

6

Badanie ze szczepionką p/grypie 45,00 zł

7

Badanie ze szczepionką p/WZW 58,00 zł

8

Badanie EKG 35,00 zł

9

Badanie USG 70,00 zł

10

Badanie USG-Doppler 120,00 zł

11

Zdjęcie RTG na nośniku CD 50,00 zł

12

Opis zdjęcia Rtg 15,00 zł

13

Badanie słuchu (audiogram) 40,00 zł

14

Iniekcja dożylna 25,00 zł

15

Iniekcja domięśniowa 15,00 zł

16

Opatrunek 20,00 zł

17

Badanie poziomu cukru 10,00 zł

18

1 godz. przewozu pacjenta 140,00 zł + 3,9zł za każdy przejechany km

19

Badanie pola widzenia 100,00 zł

 

Cennik usług ksero w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego w Kietrzu obowiązuje od 15.04.2019 roku

Cena w złotych
(bez podatku VAT)

Cenna w złotych
(zawiera podatek VAT)

Usługa ksero - jedna strona A4 kopii dokumentacji medycznej 0,24 zł/1 str. 0,30 zł/1 str.
Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 6,86 zł/1 str. 8,44 zł/1 str.
Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku 1,37 zł/1 szt. 1,68 zł/1 szt.
Usługa ksero - jedna strona A4 0,49 zł/1 str. 0,60 zł/1 str.

 

Cennik usług medycznych dla potrzeb medycyny pracy udzielanych w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego w Kietrzu obowiązuje od 15.04.2019 roku

Lp. Nazwa badania Cena w złotych

1

Ogólne badania lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego

60,00 zł

2

Badania specjalistyczne (laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne) - do badań profilaktycznych wykonywanych w GZLO Kietrz 65,00 zł

3

Badanie dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych osób wykonujących pracę stwarzającą możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby 50,00 zł

4

Badanie profilaktyczne dla osób wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 m (okulista, neurolog, laryngolog, badanie poz.cukru, orzeczenie lekarskie) 267,00 zł

5

Badanie lekarskie nauczyciela w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia wraz z wydaniem orzeczenia 75,00 zł

6

Badanie EKG 35,00 zł

7

Zdjęcie RTG na nośniku CD 50,00 zł

8

Opis zdjęcia Rtg 15,00 zł

9

Badanie słuchu (audiogram) 40,00 zł

10

Badanie poziomu cukru 10,00 zł

11

Cholesterol całkowity 11,00 zł

12

Próby wątrobowe (ALT,AST,ALP,BIL, GGTP) 32,00 zł

13

Morfologia, OB, badanie ogólne moczu 28,50 zł

14

OB 10,00 zł

15

Badanie ogólne moczu 9,50 zł

16

Morfologia 13,00 zł

Ostatnie zmiany: 23-10-2019

©2011-2017 Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe