GZLO Kietrz eRejestracja
O nasGaleriaKontakt
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Konkurs ofert

Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Kościelna 1, 48-130 Kietrz
tel. 774854291, 774855230
fax: 774855230 wew 103
www.gzlokietrz.pl
gzlo@gzlokietrz.pl
na podstawie art. 26 ust.1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.2190 z późn. zm.)

Ogłasza konkurs ofert na :

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki
laboratoryjnej


1.Umowa na świadczenie zdrowotne w zakresie: diagnostyka laboratoryjna
będzie zawarta na okres od 01.01.2020 do 31.12.2023r.
2.Specyfikację szczegółowych warunków konkursu ofert wraz
z załącznikami, zainteresowani konkursem mogą pobrać ze strony internetowej
ogłaszającego konkurs od dnia 04.11.2019.
3.Miejsce i termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać w siedzibie
udzielającego zamówienie, tj.: SPZOZ Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Kościelna1, 48-130 Kietrz –Administracja, pokój nr 19 do dnia 15.11.2019
do godz. 9.00.
4.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SPZOZ Gminny Zespół
Lecznictwa Otwartego, ul. Kościelna 1, 48-130 Kietrz- Administracja, pokój
nr 19, 15.11.2019r. godz. 9.05 otwarcie ofert, rozstrzygnięcie konkursu
22.11.2019 r.
5.Ogłaszający konkurs ma prawo do odwołania konkursu oraz
do przesunięcia terminu składania ofert.
6.Więcej informacji można uzyskać pisząc zapytania na adres mailowy
gzlo@gzlokietrz.pl.

Załączniki do pobrania:
- Szczegółowe warunki konkursu oferty
- Załącznik nr 1 - oferta cenowa
- Załącznik nr 2 - umowaautor: administracja
2019-11-03

©2011-2017 Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Strony internetowe